Algemene voorwaarden


Identiteit van de ondernemer

ZIZO HOME is een submerk van:

Keldermans Wonen N.V.
Grote Baan 86-87
3540 Herk-de-Stad

Tel.: 013 44 13 74
Fax: 013 44 22 62
info@keldermans.be
BTW: BE 0400.954.250

De website www.zizohome.be wordt beheerd door Keldermans Wonen N.V.

 

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Keldermans Wonen N.V., als eigenaar van zizohome.be en hierna aangeduid als de verkoper, met een tegenpartij die hierna wordt aangeduid als de koper. 
 2. Bij alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen zal het Belgisch recht van toepassing zijn. 
 3. Met het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met de inhoud van de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Verkoopsovereenkomst

 1.  De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen de verkoper en de meerderjarige opdrachtgever (de koper), op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. 
 2. Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties. 

Artikel 3. Prijzen en productinformatie

 1.  Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% btw, maar exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. 
 2. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Keldermans Wonen N.V. behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. 
 3. Keldermans Wonen N.V. tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter zijn te verwachten, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. De koper kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door Keldermans Wonen N.V. te contacteren. 
 4. Alle producten worden voor verzending volledig gecontroleerd op kwaliteit en eventuele gebreken. Alleen artikelen die volledig in orde worden bevonden komen in aanmerking voor verzending. 

Artikel 4. Bestelling en betaling 

 1. Bestellingen worden per e-mail bevestigd. Deze bevestiging bevat een overzicht van de bestelling en van de totale kosten. 
 2. Keldermans Wonen N.V. werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner (naam payment service provider). Dit betaalplatform is geïntegreerd in de webshop. Betaling kan gebeuren via Bancontact/MisterCash, Visa/Mastercard, bankoverschrijving en iDeal(schrappen wat niet past of toevoegen indien nodig). 
 3. Voor de betaaloptie ‘Bankoverschrijving’ zullen de bestelde goederen pas verzonden worden wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening ontvangen is. De klant krijgt +/-(aantal invullen) dagen de tijd om het bedrag over te schrijven. Indien dit niet gebeurt, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Als de klant de optie bankoverschrijving kiest, krijgt hij meteen na de bestelling een mail van (e-mail invullen) met instructies en bankgegevens van (naam payment service provider). 

Artikel 5. Levering en verzending 

 1. Keldermans Wonen N.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de bestelde goederen, direct of indirect, en door welke oorzaak dan ook, na levering ontstaan aan de koper, aan diens zaken, aan derden of aan zaken van derden. Keldermans Wonen N.V. is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van verzonden artikelen.
 2. Keldermans Wonen N.V. tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren en geeft steeds een indicatie van de levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. Keldermans Wonen N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten hun wil om.
 3. De koper bezorgt aan Keldermans Wonen N.V. het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
 4. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 5. De bestelde goederen worden direct verzonden van zodra Keldermans Wonen N.V. de betaling door de koper goed ontvangen heeft en de goederen op voorraad zijn. De levering van de bestelling zal verzorgd worden door (naam dienstverlener invullen), waarbij het pakket verzekerd is en er tevens een bewijs van afgifte geleverd wordt (indien van toepassing). Het pakje/pakket wordt aan huis afgeleverd, normaal binnen (tijdsspanne invullen) na verzending. Indien de koper niet aanwezig is op het tijdstip van deze aflevering, ontvangt hij een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan hij het pakket afhalen op (locatie toevoegen).
 6. Keldermans Wonen N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door (naam serviceprovider). Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de verkoper de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.
 7. Er geldt een gratis verzending vanaf een aankoopbedrag van (bedrag) per order. Voor bestellingen onder (bedrag) rekent Keldermans Wonen N.V. een verzendingskost aan van(bedrag).
 8. Keldermans Wonen N.V. behoudt zich het recht voor om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op de orderbevestiging en op de factuur.
 9. De bestelde goederen kunnen ook gratis afgehaald worden in de winkel van Keldermans Wonen N.V. – aan te geven via het bestelformulier – mits de klant een bewijs van betaling of een orderbevestiging (=bevestigingsmail) kan voorgelegd worden.

Artikel 6. Klachten, omruilen en retourneren

 1. De koper heeft het recht om terug te komen op zijn aankoop. Indien zijn aankoop niet voldoet aan de verwachtingen, kan hij via het contactformulier van Keldermans Wonen N.V. een aanvraag indienen voor een omruiling of terugbetaling met vermelding van de reden en alle gegevens voor eventuele terugstorting (uitgezonderd soldenartikelen). De koper dient dit wel te doen binnen 14 dagen na het ontvangen van de bestelde goederen. 
 2. De goederen dienen zich steeds in de originele staat te bevinden, onbeschadigd en ongebruikt. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, zal de retourzending of omruiling niet worden aanvaard. De goederen moeten ook voorzien zijn van hun oorspronkelijke(etiketten/identificatie). 
 3. Verzendkosten, alsook het risico van retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Wanneer hij zijn aankoop met de post terugzendt, zorgt hij voor voldoende frankering. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen neemt Keldermans Wonen N.V. niet aan. Bij het terugsturen dient de koper eveneens een bewijs van betaling of een uitgeprinte orderbevestiging (=bevestigingsmail) in te sluiten. 
 4. In het geval van een terugbetaling ontvangt de klant het bedrag terug van de aangekochte goederen, exclusief de oorspronkelijke verzendingskosten. In het geval van een omruiling zijn alle nieuw gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant. Betreft het echter een verkeerd geleverd product/productiefout – ook in het geval van soldenartikelen – dan zijn alle retour- en verzendkosten voor de rekening van Keldermans Wonen N.V.

Artikel 7. Privacy 

 1. Om online te kunnen winkelen zal de klant een aantal klantgegevens aan Keldermans Wonen N.V. bezorgen. Deze zullen enkel en alleen gebruikt worden voor de administratie van bestellingen, het beheer van bestellingen, leveringen en factureren, en het opvolgen van betalingen.
 2. Deze klantgegevens zijn onderhevig aan de wet Bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden. Als consument geniet u het recht om deze gegevens in te zien, en te wijzigen, ook kunt u verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

Artikel 8. Eigendomsrecht 

 1. Keldermans Wonen N.V. blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de aankoopprijs volledig is betaald door de koper.

Artikel 9. Scheidbaarheid 

 1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Boeiend en creatief wonen met ZIZO HOME

ZIZO HOME

Ruim en uniek aanbod

Bezorging

Aan u de keuze

Sfeervol wonen

Woongenot en leefplezier